Tuesday, August 31, 2004

پلوراليسم

اگه بخواين هميشه طرف حق رو بگيرين، شكل رفتار بيرونيتون خيلي شبيه حزب باد ميشه!

Monday, August 30, 2004

وبلاگ بودن چه حسي داره؟

Sunday, August 29, 2004

الف.نون.گاف.ليس. و تو چه مي داني انگلند چيست. انگلند همان بريتانياي كبير است. پس اي مومنان هرگاه قلبتان راه راست را نيافت براي درمان به آنجا مهاجرت كنيد. در آنجا به شما خط راست را نشان خواهيم داد. پس هرگاه به راه راست هدايت شديد فرياد كنيد آمريكا شيطان بزرگ است.

Saturday, August 28, 2004

حق هم شبيه مهريه اس! كي داده ؟ كي گرفته؟

Friday, August 27, 2004

هيچ فكر كرديد : خدا لامذهب ترين موجود دنياست!

Thursday, August 26, 2004

يكي به من توضيح بده چرا وبلاگ نوار بهداشتي يا فاحشه كه كم كم ۶ ماهي هست آپديت نمي شن هنوز هر روز اندازه يه ماهه وبلاگ من و تو بازديد كننده دارن؟

Wednesday, August 25, 2004

مي خواستم بگم پرچمي كه امشب تو المپيك بالا رفت پرچم ايران نبود. اون پرچم جمهوري اسلامي بود و من اصلاَ خوشحال نشدم كه ديدم يك كمي خوشحالم! ولي تلويزيون كه نگاه كنم تا فردا حتماً درست مي شم!

Tuesday, August 24, 2004

زندگي بعضي وقتا شبيه قصه پينوكيو ميشه. داري در به در دنبال فرشته مهربون مي گردي و تا از پيچ كوچه رد شدي، فرشته مهربون از اون سر، وارد كوچه ميشه. اينه كه بايد هميشه كوچه رو كه رد كردي برگردي و يه دور ديگه كوچه رو خوب نگاه كني.

Monday, August 23, 2004

تفاوت عشق و دوست داشتن مثل روبرو بودن و كنار هم بودنه. وقتي كسي روبروته، نه جلوت رو مي بيني و نه مي توني يه قدم بيشتر جلو برداري.

Sunday, August 22, 2004

اي خدا! تو كه من رو آفريدي، پاريس مي آفريدي!

Saturday, August 21, 2004

و زماني رسيده است كه هر انسان، تنها يك لينك است!

Friday, August 20, 2004

در پس هر لبخندي در اين وبلاگ، زهر خندي را واجب گردانيديم. ولي اكثرتان تفكر نمي كنيد!

Thursday, August 19, 2004

اين عراقيها كه تو فيلما به ايرانيها كمك مي كنن، فكر مي كنيد آدمهاي خوبين يا بد؟ چون به هر حال دارن به وطن خودشون خيانت مي كنن!

Wednesday, August 18, 2004

سكوت دوست داشتني كوچه كناري سينما تويه عصر چهارشنبه هميشه دلگير و دونخ سيگار بعد از فيلم..... زندگي ، شايد همين باشد!

Tuesday, August 17, 2004

اين جمله از چه شخصيتي است : "آقاي محترم روبروي درب مدرسه پارك نفرمائيد!"

۱- يه شخصيت مرد سالار كه فكر نمي كنه، هيچ زني حق داره رانندگي كنه.
۲- يه شخصيت فمنيست كه معتقده به خاطر ظلمهائي كه به زنها شده حق دارند يه كم خلاف كنند!
۳- يه شخصيت زن ذليل كه قبول داره خانمها مقدمند نه آقايون!
۴- بابا مدرسه كه فقط با اون آقاهه لجه!

Monday, August 16, 2004

بيچاره اوني كه دنبال "عشق فاني" مي گشته و گوگل راهنمايش كرده وبلاگ من!

Sunday, August 15, 2004

ما شما را آفريديم و چون اشكالات فراواني در آفرينشتان ديديم همه تان را به كارخانه ارجاع مي دهيم.

Saturday, August 14, 2004

پس از نشانه هاي حقانيت شيعه اين است كه در آخر زمان جشنهايي در بلاد كفر برگزار مي شود كه نشانه آن ۵ ماه كامل به نيت ۵ تن است و نام آن العلمبيك(۱) است.
"از كتاب عيون البسته و اقول الغيب"

(۱) العلم و بيك يا المبيك. در بلاد پارس المپيك گويند.

Friday, August 13, 2004

فال حافظ به سبك بعضيا (۱)
كبوتر با كبوتر، باز با باز
كند همجنس با همجنس پرواز

بوي انحرافات اخلاقي بدجوري از اين بيت بلنده. كي بود مي گفت ما ايراني ها آدمهاي خانواده دوستي هستيم؟ كي بود مي گفت در اسلام، خانواده ركن اساسي دين است؟ اين هم دست پروده ناب قرآن كه داره همجنس بازي رو علناً تشويق مي كنه! واي بر ما كه بزرگان مون اينا بوده ان. واي برما! پناه مي بريم به سخن نيچه در چنين گفت زرتشت : "مرد و زن را كنار گذاريد و هرچه انسان ديديد گوش تا گوش سر بريد كه اين را بيشتر شايسته است!"

Thursday, August 12, 2004

هيچ آدم راستگويي معشوق نداره!

Wednesday, August 11, 2004

فكر مي كنم اين آنومي از ايدزم خطرناكتره. چون اگه ايدز بگيري مي ميري اما اگه آنومي بگيري، دوست داري كه بميري. اين بدتر نيست؟
***
پ.ن : آنومي يه جور مرض روانيه كه آدم دوست داره بميره و از دست زندگي خلاص شه! آمار ميگه ۶۰% جوناي ايران اين مرض رو گرفتن!

Tuesday, August 10, 2004

تصورم از خدا تو بچگي، يه پيرزن چاق بود كه چهار زانو تويه يه اتاق نيمه تاريك نشسته بود.

Monday, August 09, 2004

- تشريف داشتين!

+ نه بايد برم! به وبلاگم قول دادم آپديتش كنم.

Sunday, August 08, 2004

يابوهاي انديشمند
با يالهاي مدور
بر گرد سرشان

از حسين پناهي - مرغابي تنهايي كه بالاخره امروز در مه گم شد.

Saturday, August 07, 2004

به وبلاگرهايي كه ميگن فقط واسه دل خودشونه كه مي نويسن، توصيه مي كنم از مسهل استفاده كنن. شايد بهتر جواب داد.

Friday, August 06, 2004

پس واي بر مومنان. همان مومناني كه از رسيدن صداي فمنيست به گوش حوري ها غافلند. پس چون به بهشت وارد شديد و سرهاتان بي كلاه ماند، پروردگارتان نيز كاري از بيش نخواهد برد. اين مثل ها را براي آن مي زنيم كه عبرت بگيرد وليكن اكثرتان زن ذليليد.

Thursday, August 05, 2004

مساله : با توجه به اينكه برخي از وبلاگها توسط بعضي خواهران نوشته مي شود و ممكن است در موقع نوشتن حجاب كامل را رعايت نكرده باشند آيا خواندن اين وبلاگها از نظر شرعي اشكال ندارد؟

جواب : اگر به قصد لذت نباشد اشكالي نيست و مستحب بر ترك آن است!

Tuesday, August 03, 2004

جالب ترين بازي زمونه اينه كه مومنترين آدماي تاريخ رو به بهونه كفرشون سر به نيست كردن!

Monday, August 02, 2004

ُمُردم از بس اين ميل باكس رو چك كردم و خالي بود. قول مي دم اولين نفري كه واسم ميل بفرسته عاشقش بشم!

Sunday, August 01, 2004

داشتم فكر مي كردم سيگار وقتي تازه اس چه حالي ميده و پيش خودم گفتم : ديدي سيگار ظهري چقدر خشك و مزخرف بود كه يادم افتاد دوتاشون رو از يه جعبه در اوردم! بعد ديگه هيچي فكر نكردم.