Wednesday, November 30, 2005

این ذهنهای اروتیک


گفت : سینه دوست داری یا رون؟

گفتم : مغز و زبون

پ.ن : عشق نه، کمی همزبونی فعلاً

Saturday, November 19, 2005

درخت همه زمستون رو وقتی خواب بود، کابوس می دید که برگهاش ریختن تا بهار که بلند شد و دید که همش خواب بوده

Labels:

Sunday, November 13, 2005

آخ، دلم برای فانی تنگ شده
آخ، دلم تنگ شده
آخ، دلم
آخ
آ

Friday, November 04, 2005

اول ماه رمضون سال دیگه می نویسم : ما که یازده ماه می خوریم، این یه ماه رو بازم می خوریم