Tuesday, July 31, 2007

برائت از شمسیون

تابستون خر خودتی، کره خرم بچه هاتن. خیال نکن با این یه نموره بارون من یکی خر میشم. واینستا اینجا. برو بذار باد بیاد. برو بذار برف بیاد

Labels:

Monday, July 30, 2007

Love is

تنهایی بیشتر وقتی درد می گیره که کسی رو نداری با ذوق بهش بگی این آهنگَ رو گوش کردی

پ.ن : سشوار، سشوار، سشوار ...

Thursday, July 26, 2007

به خاطر تولد يك پروانه

خدا سيب گاز زده رو كه ديد،‌آدم و حوا رو از بهشت بيرون كرد. يه كرم روي درخت سيب پيله بسته بود

Labels:

Wednesday, July 25, 2007

عاشقانه چهارم

جون تو بسته به جونم
اگه بری ديگه بستش ايرانی بوده حتماً جونم

Labels:

Monday, July 23, 2007

امروز فرمودم :

تو مطمئنی دیشب آشغالا رو که می بردی بیرون، خودت رو نذاشتی سر کوچه و آشغالا برگردن خونه؟

Sunday, July 22, 2007

ايران - كره جنوبی

دلتون مياد ما مي برديم عوضش دل يانگوم ميشكست

Tuesday, July 17, 2007

نسبيت

- آقا يه كم جمع تر وايستيد ما هم سوار شيم
+ عزيز من، جمعتر از اين ديگه منهاست

Sunday, July 15, 2007

شیوا

صبح که شد، آدم هرکاری کرد حوا از خواب بلند نشد. خدا گفت تنها راهش سیبه که فقط روی زمین هست. آدم بار و بندیلش رو بست و از بهشت به هوای پیدا کردن سیب بیرون زد. ما همه تو خواب حواییم تا آدم برگرده و واسه بیداری حوا سیب بیاره

Labels:

Thursday, July 12, 2007

سنگسار - داستان كوتاه

داد كشيد : كسی كه گناه نكرده اولين سنگ رو بزنه و بعد چشمهاش رو بست. چند نفر ‍‌سنگی رو كه آماده كرده بودند توی دستشون چرخوندن اما جز اين هيچكس حركتی نكرد. به زحمت دستش رو از لای خاك بيرون كشيد و يه سنگ پيدا كرد و محكم به صورت خودش كوبيد. باران سنگ شروع شد.

Tuesday, July 10, 2007

نكته كنكوری : به تاریخ انقضاء پلهای پشت سر توجه داشته باشید تا مسموم نشوید

Monday, July 09, 2007

اي خدايی كه در آسمانها هستی به نظرت صبحا از حكيم بيايم بهتره يا همت؟ تو اين رو به من بگو منم بهت ميگم از اين پايين اون بالا چه جوری معلومه

Saturday, July 07, 2007

7/7/7

حوا كه از خواب بلند شد به آدم گفت : ديشب يه خواب بد ديدم. خواب ديدم ما قبلا توی بهشت بوديم و خدا بهمون گفته بود سيب نخوريم اما ما گوش نكرديم و سيبا رو خورديم و خدا هم از بهشت بيرونمون كرد.آدم گفت : نامرد! باز شب رفتی سر يخچال و سيبا رو تنهايی خوردي؟

Labels:

Thursday, July 05, 2007

روز مادر پوپولیستی

احمدی نژاد درونت را آزاد کن
بگذار شعارهایش را بدهد
فردا همه را
فراموش
می کنیم

Wednesday, July 04, 2007

عاشقانه ملی سوم

ستون به فرق تو می زنم
اگر چه با استخوان خویش

Labels:

Tuesday, July 03, 2007

تابستان دیوث ترین فصل سال است

* این نوشتار درباره تابستان ناقص است. با فحشای آب نکشیده تان در تکمیل آن به ما کمک کنید

Monday, July 02, 2007

مجنون

دختره از بس شیرین بود، شیرین می زد

Sunday, July 01, 2007

فرصت طلبی در راستای سهمیه بندی بنزین

- آقا. کرایه شده هزار تومن دیگه صرف نداره
+ می گم ملت به جای پمپ بنزین باید یه سری از شماها رو آتیش بزنه

پ.ن : خیلی خشن بودم، یعنی؟